Loading...
You are here:  Home  >  What makes us Wow! (Wow! projects & news):  >  Current Article

Het Geuzen Verbond: “Give them a break”

By   /   April 15, 2011  /   No Comments

Stichting Wilhelmus van Nassauen werd 138 jaar geleden in het leven geroepen door een groep notabelen. In de oorspronkelijke statutaire doelstelling staat dat de stichting zich ontfermt over ‘wezen en verlatenen‘. In zekere zin doet de stichting dat 138 jaar later nog steeds. ‘Wezen’ zijn er gelukkig niet zo veel meer. Maar ‘verlatenen’, in de zin van jongelui die zich verlaten voelen, zijn er des te meer.

Stichting Wilhelmus van Nassauen richt zich nu vooral op jongelui die in de jeugdzorg ‘molen’ terecht zijn gekomen. In de nabije toekomst wil de stichting ook de jongelui die buiten die boot vallen helpen.

Hoe hoe het voelt om in die jeugdzorg ‘molen’ te zitten dat laat zich in woorden niet beschrijven. Om de volle impact te begrijpen moet je het of zelf of van heel dichtbij hebben meegemaakt.

 

105.000 hulpverzoeken per jaar!
De omvang van deze groep jongelui, en daarmee het nut van de stichting, laat zich eenvoudiger weergeven:

In 2010 zijn er zo’n 105.000 jeugdhulp-verzoeken binnengekomen bij jeugdzorg-instellingen. Daarbij gaat het om een breed spectrum aan achtergronden en problemen die variëren van ADHD, waardoor een compleet gezin uitgeput raakt, via kinderen van ouders die gedetineerd zijn geraakt tot aan jeugdige slachtoffers van huiselijk geweld, en alles dat daar tussen zit.

Van die 105.000 hulpverzoeken vorig jaar  werden er meer dan 30.000 niét gehonoreerd. Wat er gebeurt of gebeurd is met deze ruim 30.000 jongeren en hoe zij er nu voor zitten, dat weet niemand. Wat we wél weten is dat het aantal jongeren dat hard hulp nodig heeft maar niet krijgt alleen maar verder zal groeien, nu de overheid de geldkraan verder en verder dicht draait.

 

16.000 zwerfjongeren!
Waar wij ook érg van geschrokken zijn is dat Nederland (volgens het Leger des Heils) 16.000 zwerfjongeren telt! Dat verwacht je in Zuid-Amerika of in Rusland maar toch niet in Nederland?! Je ziet, hoort of merkt daar in het dagelijks leven eigenlijk niets van. En precies dát geeft een beeld van hoeveel leed er is, en hoe dichtbij dat leed kan zijn zónder dat je er als brave burger ook maar iets van waarneemt.

 

Eventjes lekker helemaal ‘niks’

Stichting Wilhelmus van Nassauen biedt precies die jongeren een momentje rust. Even lekker uitblazen en uitrazen. Even nergens over na hoeven denken. Even een lekkere actieve doe vakantie. 10 of 14 dagen er even helemaal uit. Uit de situatie waar deze jongelui veelal zelf ook niet om gevraagd hebben.

Een filmpje door de jongelui zelf gemaakt (mei 2011):

In de toekomst wil Stichting Wilhelmus ook graag preventief werken. Daar ontbreken nu de middelen voor maar: Zou het niet mooi zijn als je een gezin dat worstelt met ADHD of met andere problemen eventjes ‘lucht’ kunt geven? De kids even een weekendje eropuit. Even de druk van de ketel… en daarmee voorkomen dat de situatie escaleert en kinderen in de jeugopvang terecht komen.

 

Transitie
Van oorsprong is de stichting een ‘vermogensfonds’. Nu, 138 jaar later, beginnen de reserves op te drogen terwijl de behoefte aan de support van Stichting Wilhelmus alleen maar verder toeneemt.

Daarom heeft het stichting-bestuur besloten dat Stichting Wilhelmus een actieve fondsenwervende organisatie wordt. Door het aantrekken van nieuwe financiële middelen wordt de broodnodige ontspanning voor de jongelui ook in de toekomst zeker gesteld.

 

En wij?
Wij werpen al onze ervaring, kennis en kunde in de strijd om Stichting Wilhelmus te helpen met deze transitie. Met de strategische herpositionering en de re-branding. Met het bereiken van de jongeren om wie het gaat, op een manier die hen letterlijk maar ook in figuurlijke zin aanspreekt. Met het werven van de benodigde financiële middelen. En natuurlijk doen we dat alles weer door het grote publiek bij het doel en de doelstellingen te betrekken. Hoe precies? Dat houden we nog even onder de pet.

Voelt u, net zoals wij, ook de behoefte om actief een steentje bij te dragen? Neem dan even contact met ons op (welkom@wow-mail.org). Echt alle hulp is welkom!

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

"Veenbrand" foto

“Veenbrand”

Read More →