Loading...
You are here:  Home  >  What makes us think:  >  Current Article

Jane Jacobs; een menselijke stad

By   /   June 26, 2012  /   No Comments

Jane Jacobs († 2006) was eerst schrijfster, toen activiste en uiteindelijk van grote invloed op stedelijke- en stedenbouwkundige ontwikkelingen.

Haar doorbraak kwam in 1961 met het boek “The Death and Life of Great American Cities”. 1961 was overigens ook het jaar waarin in Nederland de plannen voor de Bijlmermeer ontwikkeld werden, kennelijk zonder het boek van Jane Jacobs gelezen te hebben…

Wat mij inspireert in Jane Jacobs is dat zij, in de jaren ‘60 al, begreep dat iedere stad zijn eigen DNA heeft. Daarnaast spreken haar ‘simpele’ observaties, zoals naast elkaar wonen is een bron voor sociale interactie, boven elkaar wonen niet’boekdelen. Zeker nu we de individualisering en verharding van de samenleving als een probleem beginnen te ervaren zouden we van Jane Jacobs kunnen leren waar die ontwikkeling -geheel of gedeeltelijk- zijn oorsprong vindt.

De stelling new ideas need old buildings van een jaartje of veertig geleden lijkt, nu de ‘creative class’ hot is, logisch en voor de hand liggend. Een exponent van die creative class is immers dat de creatievelingen en masse de overgebleven oude gebouwen bevolken. Ik zeg ‘overgebleven’ want hadden we eerder naar Jane Jacobs geluisterd, dan hadden we in de jaren ‘60 en ‘70 minder fanatiek de slopershamer gehanteerd.

Jane vocht vóór buurten met een levendig straatbeeld, en tégen snelwegen die steden zouden doorklieven. Ze wist dat monofunctionele wijken (Het Nieuwe Bouwen) tot weinig goeds zouden leiden, hetgeen we nu in Nederland aan den lijve ondervinden. Ze beargumenteerde dat buurten meerdere functies nodig hebben, zoals wonen, werken, cultuur en winkelen, wil er zich een dynamische lokale economie kunnen ontwikkelen. Het is juist de varieteit aan mensen en functies, aan hoge en lage, oude en nieuwe gebouwen en het intensieve gebruik van straten dat een buurt ‘eigen’ maakt. Een buurt van de bewoners. Hún buurt.

Jane heeft veel betekent voor stedelijke- en stedenbouwkundige ontwikkelingen. Een groot visionair. Hoe groot? Dat begint pas goed door te dringen nu de maatschappelijke problemen onoverkomelijk lijken…

Toine Nagel

 

Relevante links en artikelen

Voetnoot: 

Fenomenen als Crowdsourcing en Co-creation hebben ook onze overheid bereikt, en worden daar Burgerparticipatie genoemd. Jane Jacobs leert ons dat inspraak en bewegingsvrijheid, om van een wijkje iets leuks en iets eigens te maken, belangrijk zijn. Maar, ze leert ons vooral dat leefbaarheid van een wijk begint bij de architecten en de plannologen die zo’n wijk fysiek vorm geven… (“boven elkaar wonen…” / “new ideas, old buildings…”)

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *