Loading...
You are here:  Home  >  What worries us:  >  Current Article

20 miljard onbenut gemeentelijk vastgoed

By   /   October 24, 2012  /   No Comments

Overheden bezitten 43 miljoen vierkante meter vastgoed, ongeveer net zoveel als het totale oppervlak van alle private kantoren in Nederland. Maar liefst 12 miljoen daarvan, met een geschatte waarde van 20 miljard euro, wenden ze niet aan voor maatschappelijk gebruik. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster.

De waarde van 20 miljard euro is tot stand gekomen door te kijken naar commercieel vastgoed (niet-woningen) dat de afgelopen jaren in de directe omgeving van het gemeentelijk vastgoed is verhandeld. Het is dus geen actuele marktwaarde, omdat niet bekend is welk deel van de gemeentelijke vastgoedobjecten op dit moment überhaupt verkoopbaar is.

Woningcorporaties en gemeenten
Van de in totaal 98 miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed is 44 procent in handen van overheden, voor het overgrote deel gemeenten. De rest is voornamelijk van woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen en private partijen. De verschillen tussen gemeenten zijn groot. Zo bezit Almere bijna 80 procent van al het maatschappelijk vastgoed in de gemeente. Nijmegen heeft niet meer dan 24 procent.

Maatschappelijke doeleinden
Gemeenten gebruiken hun maatschappelijk vastgoed voor eigen accommodaties in het onderwijs, de zorg en de sport. Een zeer aanzienlijk deel heeft echter geen maatschappelijke aanwending. Den Bosch bezit bijna 42 procent van het maatschappelijk vastgoed en gebruikt ruim de helft daarvan niet voor maatschappelijke doeleinden. Zwolle bezit bijna 58 procent en geeft daarvan 47 procent geen maatschappelijk bestemming. Enschede daarentegen heeft heel veel (ruim 71 procent) en benut daarvan slechts 23 procent voor andere dan maatschappelijke doeleinden. Omgezet naar aantal vierkante meters per inwoner ziet de ranglijst er overigens geheel anders uit. (Zie ranglijst; Vierkante meters per inwoner, per gemeente )

Ambtenaren
Erwin Daalhuisen van vastgoedadviesbureau Fakton noemt 12 miljoen vierkante meter niet maatschappelijk aangewend vastgoed ‘belachelijk veel’.

‘Het bewijst dat het veel gemeenten ontbreekt aan inzicht in hun eigen vastgoedportefeuille. Dat komt onder meer doordat tot dusverre alle aandacht uitging naar grondexploitaties. Daar werd immers het grote geld mee verdiend. De afdeling Vastgoed is vaak onderbemenst, de ambtenaren die er zitten zijn niet de beste en hun invloed op politiek en bestuur is gering.’ 

Volgens Daalhuisen kunnen gemeenten enkele miljarden verdienen aan verkoop, marktconforme exploitatie en efficiënter gebruik van hun vastgoed.

——————————————————————————————-

Bron: Jos Moerkamp | 24 okt 2012 | Binnenlands Bestuur

——————————————————————————————-

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

Hoogwater 1995, fietspad tussen Colenbrandersbos en Klaverland overstroomd

“Het water komt”

Read More →