Loading...
You are here:  Home  >  What worries us:  >  Current Article

Regeldruk…

By   /   February 1, 2013  /   No Comments

“Elf ambassadeurs tegen regeldruk”.

Acht burgemeesters en wethouders zijn door minister Kamp en Plasterk en VNG-voorzitter Jorritsma aangesteld als regionale ambassadeurs om onnodige lokale regels af te schaffen. Het worden er uiteindelijk elf.

Regels afschaffen of versoepelen
De ambassadeurs gaan inventariseren welke landelijke regels op lokaal niveau voor ergernis zorgen en mogelijk kunnen worden afgeschaft of versoepeld. Ook bekijken ze welke regels eenvoudiger kunnen worden zodat ondernemers en burgers er minder last van hebben en er dus minder tijd en geld aan kwijt zijn. De ambassadeurs bekijken alleen gemeentelijke regelgeving, omdat het programma een voortvloeisel is uit het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten. Provinciale regelgeving wordt dus niet onder de loep genomen.

Zo viel in Binnenlands Bestuur te lezen [ link ]

Dat geeft de burger moed. Met minder regeldruk doe je zowel de burgerij als de economie een plezier. Wat ons enthousiasme tempert is het feit dat diezelfde minister Plasterk eerder heeft aangekondigd dat hij ‘tussenlagen wil wegsnijden’ en dat wil hij onder andere bereiken door samenvoegingen. Van de huidige pakweg 400 gemeenten zullen er nog zo’n 150 over blijven. [ link ]

Op zichzelf ook geen verkeerd idee. Maar die twee ingrepen samen, dat is wat ons zorgen baart. Eerdere gemeentelijke fusies waren nu niet bepaald een onverdeeld succes, en vroegen veel tijd.

Het gegeven dat compacter bestuur en lagere regeldruk de aandacht hebben van politiek Den Haag is positief te noemen. Onze verwachting is minder positief: We voorspellen een lange periode van strubbelingen rond gemeentelijke fusies voordat die lagere regeldruk aan de orde zal komen.

Een ongevraagd advies tot slot: Je roept vanuit Den Haag dat gemeenten aan de ‘burgerparticipatie’ moeten… Wat let je om zelf ook eens aan de ‘burger’ te vragen wat diens ideeën zijn?

 

 

 

 

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

Hoogwater 1995, fietspad tussen Colenbrandersbos en Klaverland overstroomd

“Het water komt”

Read More →