Loading...
You are here:  Home  >  What makes us think:  >  Current Article

Het Taiichi Ohno of Toyota model

By   /   February 11, 2013  /   No Comments

Met ‘The Vanguard Method‘ gaf John Seddon tegengas tegen het idealiseren van procedures en protocollen. ‘The Vanguard Method’ zou je ook kunnen beschrijven als ‘sociale innovatie‘, als het ‘Taiichi Ohno-‘ of als het ‘Toyota-‘ model:

Toyota dankt veel van zijn succes aan het feit dat men ‘customer demand‘, en het ‘werk’ dat daar uit voortkomt, centraal stelt. Het ontwerpen en managen van ‘werk’ is daarmee in de bedrijfsvoering automatisch belangrijker dan ‘command and control‘.

De aanpak leidt tot een betere afstemming op de wensen van klanten, én  op de wensen van medewerk(st)ers. Dit laatste leidt dan weer tot innovatie, tot een hogere arbeidsmoraal en tot hogere arbeidsproductiviteit. En daarmee is het succes van Toyota goeddeels verklaard.

.

Natuurlijke cultuurverandering

MetSystems Thinking in the Public Sector‘ heeft Seddon zijn methode doorontwikkeld voor de publieke sector. In Nederland wordt het begrip Systems Thinking nog wel eens vertaald in ‘systeemaanpak‘, maar als we op slakken zout leggen dan klopt dat eigenlijk niet: Anders denken, Systems Thinking, is de oorzaak. De andere aanpak, systeemaanpak, is daarvan het gevolg.

Hoe dan ook, het centraal stellen van ‘customer demand’ leidt niet alleen tot de eerder genoemde voordelen, het is ook een remedie tegen verzuiling en wildgroei van de bureaucratie, zónder dat er hard hoeft te worden gereorganiseerd. Het verleggen van de focus leidt op een heel natuurlijke manier tot een cultuurverandering, en tot veranderingen in het organiseren van de ‘workflow’.

.

De publieke sector is er aan toe

Bij Wow! waren we al enthousiast over John Seddon, zijn Vanguard methode, en de resultaten die ermee geboekt worden. De reden dat we dit juist nu onder uw aandacht brengen is; gevoel. Het gevoel dat de Nederlandse publieke sector er inmiddels aan toe is.

.

Kijkt en luistert u naar John Seddon die soms met ferme taal en soms met een knipoog vertelt over ‘systems thinking’, onder andere toegepast in lokaal bestuur, de zorgsector en woningcorporaties. Ivan Tyrrell -lecturer psychology- verzorgt, met veel kennis en humor, de inleiding:

 

 

Maar…

Er is een ‘maar’, een goed bedoelde waarschuwing: In ons land wordt vaak en veel gesproken over ‘klantgerichtheid’, en de kans is groot dat John Seddon’s ideeën over het centraal stellen van ‘customer demand’ in dat perspectief geplaatst worden. Daarin schuilt een valkuil:

Er is namelijk een wezenlijk verschil tussen ‘de klant centraal stellen‘ en ‘de klant-wens centraal stellen‘. Het eerste leidt er veelal toe dat vanuit de organisatie wordt bedacht wat de klant wil. Het tweede maakt dat de klant zélf in de gelegenheid wordt gesteld om zijn of haar wensen kenbaar te maken. Een wereld van verschil. Laat daar uw gedachten maar eens over gaan.

.

Wow! meent dat ‘Systems Thinking’ de wereld voor zowel de consument als de burger als de medewerk(st)er een beetje plezieriger maakt. Bovendien leidt het sociaal en economisch tot een hogere opbrengst. Wilt u eens verkennen wat ‘Systems Thinking’ voor u en uw organisatie kan betekenen? Stuur dan een mailtje naar welkom@wow-mail.org en we nemen snel contact met u op.

 

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *