Loading...
You are here:  Home  >  What worries us:  >  Current Article

‘Zorgwekkend weinig aandacht voor duurzaamheid’

By   /   February 11, 2013  /   No Comments

“De meeste middelgrote Nederlandse bedrijven vinden duurzaamheid niet zo belangrijk. Daarmee lopen ze risico’s” zeggen onderzoekers van KPMG. “Bijna de helft van de ondernemingen is bezig met duurzame productie en 40% gebruikt duurzame energie. Maar met grote maatschappelijke veranderingen die hun toekomst bedreigen doen ze nog weinig.”

Geen integraal onderdeel
“Het is duidelijk dat duurzaamheid bij een meerderheid van de bedrijven nog geen integraal onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering,” zegt KPMG-partner Ernst Groenteman. “Als ze er al aandacht aan besteden, gebeurt dit met name vanuit marketingoverwegingen of vanwege de persoonlijke motieven van de ondernemer.”

Serious Business
Niet handelen is één van de belangrijkste thema’s in het Trendrapport 2013, waarin MVO Nederland nu juist stelt dat het vrijblijvende karakter van duurzaamheid verdwijnt en plaatsmaakt voor MVO als ‘serious business’.

Het bedrijfsleven denkt daar kennelijk anders over: Ruim 70% van de bedrijven ziet de kracht van de concurrentie als de belangrijkste bedreiging. 58% ziet de economische tegenwind als belangrijkste bedreiging. 51% is vooral bang voor de negatieve effecten van de wet- en regelgeving.

Grondstoffenschaarste
“Hoewel deze zorgen begrijpelijk zijn, is het opvallend dat de ondernemingen nauwelijks aandacht hebben voor een aantal andere ontwikkelingen” constateert Groenteman. Als voorbeeld noemt hij:

“Slechts 16% van de bedrijven geeft aan de schaarste aan grondstoffen als een toekomstige bedreiging te zien. Dat is op zijn minst zorgwekkend…

.

[dit artikel is gebaseerd op een publicatie die wij voor u vonden op MVO Nederland ]

 

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

Hoogwater 1995, fietspad tussen Colenbrandersbos en Klaverland overstroomd

“Het water komt”

Read More →