Loading...
You are here:  Home  >  What makes us Wow! (Wow! projects & news):  >  Current Article

Brabant Wonen & Brabant Zorg: Samen zorg creëren

By   /   March 18, 2013  /   No Comments

Ziekenhuis Bernhoven in Oss maakt plaats voor iets nieuws. Zorgverleners slaan de handen ineen om samen vorm te geven aan een nieuw zorg-concept en aan de lokatie waar alle regionale zorg bij elkaar gaat komen.

Het wordt zorg waarin mensen, mét en zónder witte jas, centraal staan. Zorg waar mensen op het hoogste, en de bureaucratie op een lager plan komt.

Brabant Zorg nam het initiatief, en riep de hulp in van 360° rond en van Coöperatie Wow! om aan dit staaltje co-creatie, of burgerparticipatie zo u wilt, gestalte te geven:

.

Brainstormen

In januari begonnen we het traject met dé vraag waar het hele project bij valt of staat: “Is er samenwerkingsbereidheid onder de zorg-aanbieders?”. Inmiddels zijn we twee brainstorm sessies verder, waaraan de wethouder en zo’n 25 zorgverleners deelnamen. Een aantal brainstorm-deelnemers raakte zo enthousiast dat ze spontaan de stad ingingen om met het winkelend publiek in gesprek te gaan over het nieuwe zorgcentrum…

Als je met ‘mensen-mensen’ over betere zorg praat dan komt er heel wat los. Zorg kan zo mooi zijn. De vraag of partijen willen samenwerken was dan ook al snel beantwoord.

Een ‘spoedcursus’ brainstormen en de nodige inspiratie hielpen de ideeënstroom op gang:

[ Paul’s hele ‘Ted Talk’ vindt u hier ]

Met twee brainstorm sessies en alle feedback uit de ‘straatgesprekken’, die werden gevoerd door medewerksters van Brabant Wonen, beschikken we inmiddels over een schat aan waardevolle inzichten over wat er speelt en leeft, en ideeën over hoe de samenwerking én de zorg eruit moet gaan zien.

.

Wat wilt u?

De volgende stap in het proces wordt nu voorbereid. De centrale vraag in de komende fase luidt: “Wat wilt u?” Inwoners uit de regio Oss krijgen gelegenheid om mee te denken en om met ideeën, suggesties, problemen en oplossingen te komen.

Over hoe we dat precies gaan doen worden nu ideeën uitgewisseld. Met de afbeelding hieronder krijgt u een indruk van wat we ongeveer voor ogen hebben:

Of en hoe, dat staat nog niet vast. Wat wel vast staat is dat alle brainstormers, zonder uitzondering, toegezegd hebben een dergelijk ‘klankbord punt’ te willen bemensen. Het idee werd enthousiast ontvangen, de deelnemers zien er echt naar uit om zelf het gesprek met inwoners aan te gaan.

.

Gebiedsontwikkeling

Brabant Wonen gaat het vastgoed realiseren. Voor de aftrap was Brabant Wonen meteen al heel duidelijk over de ambitie: Het mag géén ‘bedrijvenverzamelgebouw’ worden! 

Inmiddels is dat geen issue meer, met de wil om samen te werken zit het bij de zorgaanbieders wel goed. Maar, er tekenen zich wel een aantal nieuwe uitdagingen af: Architecten en burgerparticipatie bijvoorbeeld… is bepaald (nog) geen beproefd recept. Het lokaliseren en activeren van ‘probleemeigenaren’… is nog een uitdaging. Kortom; er is nog het een en ander te doen.

Een impressie van ‘dat’ architecten in opdracht van ontwikkelaar AM:

.

Toegevoegde waarde 

Vrijwel iedere organisatie heeft een zekere focus op zijn eigen ‘probleemeigenaarschap‘ terwijl Wow!, met zijn holistische benadering, ook de problemen ziet die nog geen ‘eigenaar’ hebben, en die problemen dus ook kan tackelen. We leveren dus toegevoegde waarde waar het gaat om duurzaam en maatschappelijk verantwoord investeren. Daarnaast menen wij dat de inwoners uit regio Oss  er gelukkiger van worden als er minder vóór en meer dóór hen wordt beslist. Dat is ook toegevoegde waarde, toegevoegde ‘sociale waarde’.

.

‘Open source’

Waar mogelijk delen we alle kennis en ervaring openlijk met u, onze lezer. We zouden het namelijk prachtig vinden als Brabant Zorg, en de zorg in Oss, een inspiratiebron wordt voor zorg elders in ons land.

Wilt u de ontwikkelingen rond de co-creatie van zorg in Oss volgen? Dat kan; stuur een mailtje naar welkom@wow-mail.org en u krijgt een seintje als er nieuws is.

——————————————————————————————————————-

Linkjes:

  • Wow! en 360° rond werkten eerder succesvol samen:
  • Wow! werkt aan een universitaire leerstoel: Habitologie

——————————————————————————————————————-

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *