Loading...
You are here:  Home  >  What makes us think:  >  Current Article

Professor Lucas Meijs: Verboden daklozen te voeren

By   /   May 16, 2013  /   No Comments

Op 21 februari kopt de online versie van Spits: “Breda: verboden daklozen te voederen”. Wat blijkt? Kok Rahal Lamlih uit Breda kookt al tijden, met voedsel dat hij krijgt van supermarkten en bedrijven, voor de plaatselijke daklozen. Echt burgerkracht en civil society!

De gemeente Breda is het hier echter niet mee eens. Volgens de gemeente mag het weggeven van voedsel aan verkleumde daklozen alleen als de daklozen daar een prestatie tegenover stellen. De politie sommeerde Lamlih direct weer in zijn auto te stappen en dreigde met een boete als hij terug zou komen. Vervolgens laat een woordvoerder van de gemeente Breda weten dat de inzet van burgers en vrijwilligers wordt gewaardeerd, maar benadrukt deze woordvoerder dat de kok een boete krijgt als hij niet meewerkt met het beleid in Breda.

Dames en heren, Mijn naam is Lucas Meijs, ik ben Raadslid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en hoogleraar Strategische Filantropie en vrijwilligerswerk aan Rotterdam School of Management en het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy. Ik kan u zeggen dat meneer Lamlih ondertussen gelukkig weer voedsel mag uitdelen in Breda. Wellicht was er meer aan de hand dan de kranten meldden, maar als dit de relatie is tussen gemeente en civil society die Nederlandse lokale bestuurders als normaal beschouwen, dan voorspel ik u veel burgerkracht, maar dan wel in de vorm van heel heftig verzet!

Ik wil u vandaag drie boodschappen meegeven die helpen bij het goed omgaan met burgerkracht in uw gemeenschap:

  • Boodschap 1: accepteer dat burgerkracht haar eigen richting heeft. Burgerkracht is de combinatie van de vrijwillige inzet van een burger in geld, tijd en middelen en de eigenwijze zelfbeschikking over de richting van die inzet. Die burger ontleent zijn of haar kracht juist aan het NIET tevreden zijn over het beleid van de gemeente.
  • Boodschap 2: gebruik burgerkracht voor diversiteit en tegenkracht Professor Bruce Sievers, verbonden aan Stanford University, begint zijn verhalen over civil society altijd met een bewonderend betoog over Nederland in de Tachtigjarige oorlog en de Gouden Eeuw. Toen is hier de moderne civil society uitgevonden. Een nieuwe samenleving waarin onderlinge verbanden van burgers, civil society dus, elkaar de vrijheid gaven voor een diversiteit aan geloven en gezamenlijk een tegenkracht waren tegen een ontspoorde Spaanse koning. Tegelijkertijd hielden ze hun nieuwe leider in het gareel. Dus ga van overheid- gemeente naar burger-gemeenschap, van government naar governance en veranker deze oude traditie weer!
  • Boodschap 3: geef burgerkracht mogelijkheden om echt los te komen van de overheid. Echte burgerkracht draait op private, vrijwillige energie in tijd en geld die naar eigen inzicht kan worden ingezet. Maar eigen, vrij geld voor burgerkracht zonder overheidsbemoeienis is niet gemakkelijk. Gelukkig kent ons land ook daar een lange traditie met vermogensfondsen met hun eigen beleid, hun eigen doelen en hun eigen bestuurders. Er zijn er veel, maar lang niet genoeg.

Er is echter een mogelijkheid om als gemeenschap, zeg maar burgerkracht via de overheid, geld opzij te zetten voor zelfstandig ondersteunen van burgerkracht. Daar gaat u vandaag veel over praten maar ik wil toch even een voorbeeld geven waar we met zijn allen een kans hebben gemist.

Op 14 december 2012 was de meest recente veiling van mobiele telefonie frequenties4. Op die dag zijn 41 vergunningen met een looptijd van 17 jaar geveild. De vooraf geraamde opbrengst van € 470 miljoen werd met bijna € 4 miljard ruim overtroffen! Wat was het mooi geweest als 1 miljard van die meevaller gebruikt was om een burgerkrachtfonds tegen eenzaamheid op te richten!

Ik wens u allen veel burger- tegenkracht!

Lucas Meijs, congres Burgerkracht, 27 maart 2013

 

————————————————————————————————————————

Relevante links:

————————————————————————————————————————

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *