Loading...
You are here:  Home  >  What makes us think:  >  Current Article

Trend: Cottage Industries

By   /   November 7, 2013  /   No Comments

[‘Foresights’ | Door: Toine Nagel] Het leeglopende platteland raakt steeds meer in trek bij creatievelingen en nichebedrijven. Deze zogenoemde cottage industries vormen een nieuw soort plattelandseconomie, zegt geograaf Mark Sekuur.

In zijn optiek dient zich een nieuwe kans aan: creatievelingen van de cottage industries kunnen helpen de krimpregio’s leefbaar houden.

Opkomst van Cottage Industries
Uit een publicatie van de Kamer van Koophandel (Eindrapport Cottage Industries, 2012) blijkt dat veel zzp’ers ervoor kiezen om te wonen en werken op het platteland, omdat de landschappelijke kwaliteiten hen inspireert.

Het zijn mensen waarbij de grens tussen wonen en werken vaag is en die juist in krimpgebieden goed terecht kunnen. Uit de cijfers blijkt dat het aantal cottage industries in een aantal noord-Nederlandse krimpgemeenten tussen 2000 en 2012 met tientallen procenten is gestegen.

Welke takken van sport er nou precies geschaard mogen worden onder de noemer cottage industries dat laat hij in het midden.

 

Stimuleren

Mark Sekuur geeft een aantal voorbeelden van hoe gemeenten en provincies deze ontwikkeling kunnen stimuleren:

1. Basisvoorwaarde één: zorg voor snel internet (*)

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor dergelijke bedrijfjes is goed toegankelijk en snel internet.

2. Ontwikkel een goed vindbare databank (website) met inspirerende, aantrekkelijke plekken voor dergelijke ondernemers (**)

Zorg ervoor dat je als gemeente/regio gevonden wordt! Maak inzichtelijk wat de mogelijkheden voor cottage industries zijn en ontwikkel onder andere een database van (potentiële) vestigingslocaties.

3. Open als gemeente een loket dat initiatieven ondersteunt (***)

Bestemmingsplanwijziging? Tijdrovende procedures voor de aanvraag van een omgevingsvergunning? Geen enkele ondernemer heeft trek in langslepende frustrerende procedures. Verklein als overheid de drempels en zorg voor een gastvrije ontvangst.

Bron:  Trouw | Mark Sekuur is geograaf en fotograaf en werkt en woont in Groningen.

Maar er zijn meer en ook heel andere ideeën om deze ontwikkeling ruim baan te geven: Op het gebied van wet en regelgeving (voedsel en waren) en op het gebied van commercieel beleid kan bijvoorbeeld veel ‘ont-regelt’ worden waardoor er juist voor deze cottage industries meer ruimte ontstaat:

 

Tips

Mark wijst ons op een interessante ontwikkeling. Een ontwikkeling waar ik persoonlijk blij van wordt. Maar hij doet dat wel met een ‘ambtelijke’ pet op, en dat is nou weer jammer. Daarom even een paar nuances en wat background:

Professor Richard Florida vertelt over de drie T’s die de rode draad vormen voor de creatieve klasse (‘The Rise of the Creative Class’). Deze Creative Class vormt de drijvende kracht achter de cottage industries. De drie T’s zijn van: Talent, Technology en Tollerance. Als die drie aanwezig zijn, dan heb je als stad of regio wat te bieden aan deze groep.

Technology, daar scharen we internet onder. Tollerance, daar schaar ik gemakshalve ook het slechten van de genoemde ‘drempels’ onder. Tot zover kan ik mij vinden in Mark’s inzichten.

** Het tweede advies is in mijn optiek een typisch ‘oudetijds overheids’ advies: Wanneer een Cottage Industry ondernemer enthousiast is over zijn omgeving dan weten zijn ‘peers’ dat binnen no time. In de huidige tijdgeest hechten mensen sowieso meer waarde aan elkaars adviezen en suggesties dan aan die van derden. Het overgrote deel van de initiatiefnemers achter deze cottage industries weet elkaar dus zonder gemeentewebsite prima te vinden. Met alle respect voor Mark’s goede bedoelingen, het advies is niet van deze tijd en zeker niet voor deze ‘doelgroep’.

*** Als provinciale of gemeentelijke overheid doe je er goed aan jezelf vooral te focussen op de de derde tip: ‘gastvrije ontvangst’. Daar wordt de creative class enthousiast van, dat zingt rond via hun sociale netwerken, en zo inspireren zij elkaar. Maar of je ‘gastvrijheid’ nou via een loket moet organiseren… nee dus. Dat is nou weer een typisch ‘oudetijdse overheids’ aanpak. Er zijn inmiddels genoeg voorbeelden hoe dat anders kan. Het co-creatie proces dat ‘Strijp G‘ (Eindhoven) moet gaan vormen is een van die ‘loketloze’ voorbeelden.

Hoe dan ook, Mark heeft een punt: Van Cottage Industries gaan we, onder deze of een andere naam, nog veel horen.

 

Relevante linkjes

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *