Loading...
You are here:  Home  >  What worries us:  >  Current Article

10 miljard ton CO2…

By   /   January 17, 2014  /   No Comments

CO2 uitstoot door verbranding van fossiele brandstoffen en door cement productie steeg met 2.1% in 2012. Dit concludeert ‘Global Carbon Project‘ uit hun doorlopend onderzoek. Deze toename resulteert in een totaal van bijna 10 miljard ton, en dat is 58% meer dan in 1990, het referentiejaar voor de Kyoto-akkoorden.

.

CO2-uitstoot stijgt snel

De CO2 uitstoot als gevolg van landgebruik daalt. De CO2 uitstoot door verbranding van gas, olie en (voornamelijk) steenkool stijgt steeds sneller:

.

Steenkool populair

Volgende grafiek toont de stijging aan van de verschillende CO2-bronnen en geeft een overzicht van de grote boosdoeners:

 • Steenkool(43%)
 • Olie (33%)
 • Gas (18%)
 • Cement (5%)

.

Westerse landen: de CO2 uitstoot loopt wat terug 

China en de ontwikkelingslanden zijn de grootste stijgers in de laatste 10 jaar. In Europa en de Verenigde Staten is de uitstoot relatief stabiel en is er in de laatste 10 jaar zelfs sprake van een dalende trend:

.

VS, Europa, China en India zijn de koplopers

Ondanks de lichte daling in Europa en de VS, blijven de vier grootste CO2 uitstoot-regio’s samen verantwoordelijk voor 58% van de total globale uitstoot in 2012:

 • China (27%)
 • Verenigde Staten (14%)
 • EU (10%)
 • India (6%)

.

CO2 per inwoner: China rukt op

De daling van CO2 uitstoot per inwoner in de Verenigde Staten is opmerkelijk. Desalniettemin blijven de VS koploper. China produceert per hoofd van de bevolking inmiddels meer CO2 dan Europa:

.

Overige conclusies:

 • De mondiale verdeling van CO2-uitstoot is sinds 1990 fundamenteel gewijzigd.
 • De crisis heeft vooralsnog geen blijvend effect op de uitstoot van CO2.
 • Huidige trends liggen in lijn met de worst case scenarios van het IPCC
 • Met stijgende CO2-uitstoot, stijgt ook de opnamecapaciteit van land en oceanen. (De oceanen en begroeiing op het vaste land absorberen respectievelijk 28% en 23% van de CO2.)

.

Relevante informatie en links:

Met speciale dank aan Floris van Cauwelaert voor de tip.
    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

Hoogwater 1995, fietspad tussen Colenbrandersbos en Klaverland overstroomd

“Het water komt”

Read More →