Loading...
You are here:  Home  >  What worries us:  >  Current Article

Tekort aan zorgkennis bij gemeenten

By   /   May 12, 2014  /   No Comments

Een groot deel van de gemeenten in Nederland erkent dat er tekort aan zorgkennis is. Met name de kennis over de geestelijke gezondheidszorg ontbreekt bij veel gemeenten, maar ook op andere terreinen is de kennis of het inzicht over de beschikbaarheid van zorgkennis beperkt.

Dit blijkt uit een rondgang van Yacht i.s.m. FunktieMediair onder bijna 50 gemeenten. Als gemeenten al weten welke kennis er nodig is, belemmert de huidige wet- en regelgeving hen deze kennis binnen te halen. Slechts 59% van de gemeenten is klaar om de zorgtaken aan te bieden, die per 1 januari 2015 van hen verwacht worden.

.

Onvoldoende anticiperen

Rob Marechal, directeur bij FunktieMediair: “Het is opvallend en zorgelijk tegelijk om te zien dat gemeenten onvoldoende anticiperen op wat er op hen afkomt met de decentralisatie van de zorgtaken. Het blijkt dat twee derde van de gemeenten weet wat er van hen verwacht wordt en wat dit betekent voor de functies van medewerkers. Het besef dat er zorgkennis nodig is, is hoog (89%), maar men heeft dit nog onvoldoende binnen gehaald; vooral de kennis van de GGZ scoort laag. Uit onze inventarisatie blijkt ook dat slechts een derde van de gemeenten daadwerkelijk aan de slag zijn met de invulling van de nieuwe rollen van medewerkers. Daar komt bij dat men matig inzicht heeft in de benodigde capaciteit en de aanvullende competenties van de huidige werknemers om de transitie tot stand te brengen. Uit onze gesprekken met gemeenten blijkt dat degenen die voor een centrale regie door programmamanagement gekozen hebben het beste voorbereid zijn”.

.

Wet- en regelgeving werken belemmerend

Uit het laatste wendbaarheidsonderzoek van Yacht blijkt dat een kleine tweederde van de gemeenten weet welke expertise nodig is om de zorgtaken te kunnen invullen. Maar het blijkt dat ze bij het aantrekken van de juiste kennis belemmerd worden door huidige wet- en regelgeving. 49% van de gemeenten vindt dat ze over onvoldoende mogelijkheden beschikken om medewerkers te ontslaan en te vervangen.

.

Met dank aan Wilma Harms die ons tipte op dit bericht van Yacht.
    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *