Loading...
You are here:  Home  >  What worries us:  >  Current Article

Van Gansewinkel geeft ruim 80 procent afval een tweede leven

By   /   June 17, 2014  /   No Comments

[Persbericht | 16-06-2014]

Opnieuw is Van Gansewinkel erin geslaagd om 81,5 procent van het verwerkte afval een tweede leven als grondstof of groene energie te geven. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde duurzaamheidsverslag over 2013 van deze afvaldienstverlener, recycler en leverancier van hoogwaardige secundaire grondstoffen. Daarmee heeft Van Gansewinkel in 2013 1,23 Mton CO2-uitstoot in de keten voorkomen.

Van Gansewinkel heeft een jaar van herijking achter de rug, waarin de focus lag op verlaging van de kosten en het verbeteren van de concurrentiepositie van ons inzamelbedrijf.

CEO Cees van Gent: “Dat onze klanten tijdens onze organisatiewijzigingen dezelfde service van ons hebben gekregen als voorheen, blijkt uit de Klant Beleving Award, die wij voor de vijfde keer op rij in ontvangst hebben mogen nemen. Ik ben er trots op dat we dat met elkaar hebben bereikt. Ook kregen wij afgelopen jaar de Recyclingprijs overhandigd, de prijs voor milieukwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De wijze waarop Van Gansewinkel een verbindende rol speelt in de circulaire economie is doorslaggevend geweest bij de toekenning van die prijs.”

 

Duurzaamheidskengetallen 2013
• Afval dat tweede leven krijgt als grondstof: 62,4% (2012: 62,7%)
• Afval dat tweede leven krijgt als groene energie: 19,1% (2012: 18,8%)
• Totale hoeveelheid afval dat een tweede leven krijgt: 81,5% (2012: 81,5%)
• Vermeden CO2-uitstoot: 1,23 Mton (2012: 1,11 Mton)
• Ongevallenfrequentie: 8,6 (2012: 8,2)
• Ernstgraad incidenten: 0,34 (2012: 0,36)
• Man-vrouwverhouding: 83% vs 17% (2012: 82% vs 18%)
• Ziekteverzuim: 4,0% (2012: 4,3%)
• Klanttevredenheid: 8,2% (2012: 8,2%)

 

Duurzaamheidsdoelstellingen
Van Gansewinkel zet zich actief in om het afvalmanagement bij zijn klanten te optimaliseren. Zo zorgt de afvaldienstverlener ervoor dat zij zo min mogelijk restafval produceren. Tevens levert Van Gansewinkel grondstoffen aan afnemers met als doel primaire grondstoffen te vervangen en het gebruik hiervan te verminderen. Hiermee levert Van Gansewinkel een belangrijke en concrete bijdrage aan het oplossen van de mondiale grondstoffenschaarste en de wereldwijde focus op duurzaamheid. Dit biedt de onderneming strategisch gezien talrijke kansen voor de toekomst. De duurzaamheidsdoelstellingen worden daarom continu aangescherpt.

Van Gansewinkel heeft als doelstelling het percentage afval dat verder gaat als grondstof de komende jaren te doen stijgen tot 70 procent. Daarmee kan het totale percentage afval dat een tweede leven krijgt oplopen tot 95 procent. De soorten afval die Van Gansewinkel ter verwerking aangeboden krijgt maken dat het hoogst haalbare doel.

 

Achtergrondinformatie
Diepgaander inzicht in de duurzaamheidsprestaties van Van Gansewinkel kan worden verkregen via het duurzaamheidsverslag, dat vandaag is gepubliceerd. Deze animatie vat het verslag samen.

 

[einde persbericht]

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

Hoogwater 1995, fietspad tussen Colenbrandersbos en Klaverland overstroomd

“Het water komt”

Read More →