Loading...
You are here:  Home  >  What makes us Wow! (Wow! projects & news):  >  Current Article

TU/e: Genietmomentje…

By   /   November 5, 2014  /   No Comments

Twee jaar geleden was dit niet denkbaar: Minister Jeroen Dijsselbloem, burgemeester Rob van Gijzel en wethouder Staf Depla die de Technische Universiteit Eindhoven bezoeken. Niet voor een ‘bollebozen parade’, maar om de dialoog aan te gaan. De heren werden door jonge ondernemers bijgepraat over één van de grootste uitdagingen waar zij met hun startende bedrijven tegenaan lopen: het vinden van risicodragend kapitaal.

Volgens Dijsselbloem zou in er Europa na de oprichting van de bankenunie nu ook snel een investeringsunie moeten komen: “We kijken hiervoor nu nog teveel naar de banken. Op nationaal niveau zijn we in gesprek met pensioenfondsen, verzekeraars en enkele vermogende families om dit soort risicodragend kapitaal te verschaffen. Daar zit wat groei in. Als we dat goed op gang kunnen krijgen, gaat het om veel hogere bedragen dan we als overheid ooit kunnen aanleveren.”

Tijdens het bezoek en ook de dagen daarna gonsde het in de sociale media van de overwegend trotse berichten, en daar hebben we bij Wow! oprecht van genoten. Wow! mocht zich vorig jaar namelijk buigen over een aantal ‘grote’ TU/e vraagstukken: “Hoe dicht je het gat tussen wat je als universiteit kunt, en wat de samenleving wil?” (want wat de samenleving wil dát is de basis voor ‘kennisvalorisatie’) was zo’n vraagstuk, en ook “Hoe geef je als technische universiteit gestalte aan je economische relevantie?” was een vraagstuk.

Wow! ging met die vraagstukken aan de slag. Eerst met een uitvoerig onderzoek. Vervolgens door een brede set aanbevelingen neer te leggen, en tenslotte met de praktische implementatie en training ‘on the job’.

Enkele uitkomsten van het Wow! onderzoek: 1) De ‘zichtbaarheid’ van de TU/e, of eigenlijk het gebrek daaraan, is om meerdere redenen een issue. 2) MKB-ondernemers uit de regio willen graag samen innoveren maar ervaren de TU/e als ‘een onneembare vesting’. 3) Student-starters willen hulp van de TU/e, maar weten de juiste ‘loketten’ niet te vinden.

Wow! heeft de TU/e in de praktijk laten zien hoe je de ‘zichtbaarheid’ verbetert. Dat je, onder andere om te bewijzen dat je geen ‘onneembare vesting’ bent, de dialoog moet zoeken én hoe je dat doet. En dat je om student-starters écht te helpen buiten je universitaire theoretische kaders moet acteren. (Ondernemerschap kun je namelijk maar op één manier leren: in de praktijk, geholpen door mensen uit de praktijk.)

We hebben de TU/e geïntroduceerd bij regionale ondernemersverenigingen, zodat je als TU/e geen ‘onneembare vesting’ maar in persoon aanspreekbaar bent. We hebben namens de TU/e de media gezocht en zijn in woord en beeld gaan vertellen wat er op de universiteitscampus allemaal gebeurt. We hebben de samenwerking geïnitieerd tussen de TU/e en andere regionale ‘power-houses’, en we hebben de TU/e kennis laten maken met hedendaagse communicatie; niet in lappen tekst maar in beeld, liefst bewegend beeld.

We willen niet te hard op de eigen borst kloppen, want zo’n universiteit ‘ombuigen’ dat doet je echt niet in je eentje. Maar; het doet ons goed om te zien dat die opgefriste TU/e gaandeweg meer positieve energie en meer ‘gezicht’ krijgt. We zijn er best een beetje trots op dat wij aan de wieg van dit veranderproces mochten staan.

Relevante links:

 

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

"Veenbrand" foto

“Veenbrand”

Read More →