Loading...
You are here:  Home  >  What makes us Wow! (Wow! projects & news):  >  Current Article

“Ruimte voor Ideeën”: Groen licht voor ‘De Bank’

By   /   March 25, 2015  /   No Comments

[persbericht – maart 2015]

Groen licht voor burgerinitiatief.

We regelen onze bankzaken steeds meer online en mobiel. Daardoor bezoeken we bankkantoren steeds minder vaak. Dat is de reden waarom veel banken hun kantoren sluiten. Ook Rabobank ontkomt niet aan die ontwikkeling, maar Rabobank De Langstraat heeft de kantoren in Loon op Zand en Waspik niet zomaar gesloten.

Peter Konijnenburg, directievoorzitter van Rabobank De Langstraat, vindt dat je als bank in meerdere opzichten verantwoordelijkheid moet nemen. Hij wilde de leeggekomen gebouwen niet zomaar afstoten maar; “op de een of andere manier beschikbaar stellen aan lokale initiatieven.” Dat betekende niet dat Rabobank het onroerend goed gratis zou ‘uitdelen’. Het betekende dat lokale initiatieven konden rekenen op hulp bij de realisatie, een ‘maatschappelijke huurprijs’ én een stevig steuntje in de rug”.

Die uitgangspunten vormden de basis waarop “Ruimte voor Ideeën” werd ontwikkeld. Een co-creatie traject waarbij de inwoners van dorpen waar Rabobank vestigingen zou sluiten de gelegenheid kregen om plannen en ideeën in te zenden voor de leegkomende gebouwen, en hulp kregen bij de verdere ontwikkeling van die plannen en ideeën. Daarna gingen de plannenmakers de competitie aan met elkaar; er werden verkiezingen georganiseerd en er werd campagne gevoerd. Het plan en de initiatiefnemer met de meeste stemmen, en dus de meeste bijval vanuit de lokale gemeenschap, werd door Rabobank De Langstraat in de gelegenheid gesteld om zijn of haar plan te realiseren.

‘De Bank’ initiatiefnemers in overleg over het interieur (klik voor vergroting)

De stemuitslag werd vorig jaar maart bekend gemaakt en nu, een jaar later, heeft het initiatief in Loon op Zand de onderlinge samenwerking bekrachtigd, de begroting op orde en de bouwvergunning rond. De voortvarendheid en de accuratesse waarmee dit alles gebeurd is gaven Rabobank De Langstraat aanleiding om alle seinen op groen te zetten: Het initiatief in Loon op Zand kan van start, en de verbouwing van het voormalige Rabobankkantoor kan beginnen.

Coöperatieve vereniging De Bank u.a. luidt de naam van het Loonse initiatief voluit. In de volksmond zal het initiatief ongetwijfeld al snel ‘De Bank’ genoemd worden. Het gebouw aan de Kerkstraat in Loon op Zand wordt door ‘De Bank’ ingevuld met; sport en beweging voor mensen van alle leeftijden. Fysiotherapie. Een hapje en een drankje bereid en geserveerd door mensen met een beperking. Buitenschoolse opvang annex kinderopvang. Een boekenkringloop, en een breed scala aan tijdelijke activiteiten en evenementen zoals een repair café, voorleesmiddagen, workshops, expositieruimte, enzovoort.

Eind deze zomer, zo verwacht ‘De Bank’, is de opening.

[einde persbericht – maart 2015]

——————————————————————————————————————–

 

[achtergrondinformatie]

  • “Ruimte voor Ideeën” werd ontwikkeld door Coöperatie Wow!, een ondernemers-coöperatief dat ‘sociaal ondernemerschap’ stimuleert. Wow! medewerker Toine Nagel heeft veel ervaring als het gaat om enthousiasmeren, mensen op de been brengen en de regie in cq uit handen geven. Toine nam de conceptuele- en communicatie aspecten van “Ruimte voor Ideeën” voor zijn rekening en trad daarnaast op als ‘business developer’ voor Loon op Zand.
  • Het account- en projectmanagement van “Ruimte voor Ideeën” is in handen van 360 Graden Rond, een bureau dat geleid wordt door Glenn van der Vleuten. Glenn heeft veel ervaring in de wereld van woningcorporaties, maatschappelijk- en multifunctioneel vastgoed. Glenn nam het account- en projectmanagement voor zijn rekening en trad op als ‘business developer’ voor Waspik.
  • Loons ingezetene Pim Dusée, Dusée Controlling & Administratie, heeft alle idee-bedenkers gedurende het gehele “Ruimte voor Ideeën” traject bijgestaan. Hij verzorgde workshops rond het thema ‘hoe maak je een businessplan’, hielp individuele initiatiefnemers om hun plannen en cijfers op orde te krijgen, en deed dat ook voor coöperatie ‘De Bank’.
  • Loons ingezetene Koen Keulemans, Keulemans Vastgoedbeheer, nam in de opstartfase, toen de aspirant-leden van ‘De Bank’ hun rol in het team nog moesten vinden, het voortouw. Hij bracht alle bouw-wensen en daarmee een groot deel van de begroting in kaart en smeedde het gezelschap ondertussen tot een team. Nu ‘De Bank’ groen licht heeft gekregen van Rabobank concentreert Koen zich op de bouwbegeleiding en zodra het pand klaar is op het beheer van het vastgoed.
  • Loons ingezetene Jeroen Klijn, als architect verbonden aan Buro Broeders, heeft vanaf het eerste begin meegedacht en meegeholpen om alle huisvestingswensen in kaart te krijgen en te vervatten in aansprekende afbeeldingen en plattegrondtekeningen. Verder heeft Jeroen het hele vergunningen traject begeleid, en vanaf nu zal hij een vinger aan de pols houden bij de realisatie van de verbouwing.

 

 [beeldmateriaal & downloads]

 ——————————————————————————————————————–

[voetnoot]

  • “Ruimte voor Ideeën” is door Wow! inmiddels uitontwikkeld tot een transferabel concept dat door maatschappelijk betrokken vastgoed-eigenaren, die kampen met leegstand, toegepast kan worden. Geïnteresseerde vastgoed-eigenaren kunnen contact opnemen met: 360 Graden Rond
    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

"Veenbrand" foto

“Veenbrand”

Read More →