Loading...
You are here:  Home  >  What worries us:  >  Current Article

Groeiend overschot kantoorruimte

By   /   April 14, 2015  /   No Comments

Volgens een onderzoek van Officerank.nl staat de kantoren-markt ook op de lange termijn onder druk, en dat wordt volgens hen vooral veroorzaakt “door 3 parallele drivers”:

  • effectiever ruimtegebruik
  • toenemende productiviteit / virtuele werkomgeving
  • vergrijzende beroepsbevolking

“Naast de economische conjunctuur zorgen deze 3 trends ervoor dat de huidige leegstand sterk gaat toenemen. De benodigde ruimte per werknemer / FTE daalt al decennia lang. Door digitalisering (dropbox i.p.v. archiefruimte), micro-computing (tablet of laptop i.p.v. mainframe) en veranderende werkprocessen (teamwork in een ruimte i.p.v. iedereen een eigen kantoor) blijft deze vraag naar ruimte krimpen.

Daarnaast worden kantoren in toenemende mate gerealiseerd met flexplekken, waardoor nog minder ruimte nodig is per werknemer. Tot slot zorgt de vergrijzing samen met de stabilisatie van de bevolkingsgroei voor een gelijkblijvende beroepsbevolking.”

De bezettingsgraad:

 

Wow! voetnoot:

Het feit dat we woningen tekort en kantoren over hebben is niet van vandaag. Lapwerk, zoals versoepeling van gemeentelijk beleid onder andere ten faveure van herbestemming, helpt het actuele probleem wel iets. Maar structureel oplossen doe je dit probleem alleen door de bron aan te pakken, en de bron van het leegstandsprobleem ligt in de intentie waarmee gebouwd wordt. Dus; stoppen met “graai-bouwen” en voortaan bouwen omdat mensen behoefte hebben aan ‘shelter’. 

Ondertussen helpen wij een handje: Met het “Ruimte voor Ideeën” concept laten we zien dat als je ruimte creëert voor initiatiefrijke mensen er de leukste dingen ontstaan waar zowel de initiatiefnemers als de lokale gemeenschap als de gebouw-eigenaren blij mee zijn.

 

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

Hoogwater 1995, fietspad tussen Colenbrandersbos en Klaverland overstroomd

“Het water komt”

Read More →