Loading...
You are here:  Home  >  What inspires us:  >  Current Article

Doorgeschoten regelgeving

By   /   October 5, 2015  /   No Comments

NOODKREET OZEWALD WANROOIJ OVER DOORGESCHOTEN REGELGEVING

“Wat is er toch gebeurd waardoor het naleven van regels belangrijker is geworden dan het belang van ons als mens? Steeds vaker word ik in mijn praktijk geconfronteerd met partijen waarbij de relatie slechts bestaat uit de invoervelden in de computer. Zelden tref ik nog mensen die mij kunnen uitleggen wat het doel van bepaalde regels is. Wanneer er geen vinkje gezet kan worden stagneert het volledige proces”, aldus adviseur Ozewald Wanrooij die een schrijnend voorbeeld geeft:

19 augustus 2015

“Reeds enkele maanden geleden heb ik voor Jochem een verzoek voor een ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid ingediend bij zijn hypotheekverstrekker. Jochem is beroepsmilitair geweest en kampt als gevolg hiervan sinds 2007 met een ernstige post­traumatische stressstoornis (PTSS). Centraal bij PTSS staat dat je je machteloos en hulpeloos voelt. Dat alle gevoel van veiligheid en zekerheid bij je weggenomen lijkt te zijn. Genezing is voor Jochem, die er al jaren aan lijdt, niet mogelijk. Wel gaat het voor hem om de mate waarin hij leert te leven met zijn beperkingen en om te voorkomen dat hij in een situatie terechtkomt die hem weer terugwerpt. Hiervoor is Jochem wekelijks in therapie teneinde te waarborgen dat hij met de dagelijkse gebeurtenissen in zijn leven kan omgaan en toch nog in een bepaalde mate gelukkig kan zijn.Als gevolg van zijn PTSS is Jochem volledig arbeidsongeschikt verklaard en ontvangt hij een WGA-loongerelateerde uitkering en een invaliditeitspensioen vanuit het ABP.

Helaas heeft de ontstane stoornis de afgelopen jaren een aanzienlijke wissel getrokken op zijn relatie hetgeen er thans in heeft geresulteerd dat zijn vrouw geen toekomst meer in hun relatie zag. Inmiddels is de scheiding uitgesproken en is er afgesproken dat Jochem in de woning mag blijven wonen mits hij de hypotheek op zijn naam kan voortzetten.

Nu speelt deze woning voor Jochem een buitengewoon belangrijke rol in zijn gevoel van veiligheid en zekerheid. Een rol die je je zonder PTSS niet kunt voorstellen. Ten aanzien van de kinderen is er een co-ouderschap overeengekomen onder de voorwaarde dat de psychische situatie van Jochem niet verslechterd. De kinderen zijn voor Jochem de belangrijkste motivatie om door te blijven gaan. Ik durf er niet aan te denken wat het voor Jochem betekent wanneer hij de plek waarop hij zich veilig en vertrouwd voelt zou verliezen.

Met deze informatie heb ik op 9 juni een verzoek tot hoofdelijke aansprakelijkheid bij de hypotheekverstrekker ingediend waarna het proces van dossiervorming en naleving van alle regels is begonnen. Inmiddels heeft de hypotheekverstrekker ook de situatie aan NHG voorgelegd die zich op het standpunt stelt dat een WGA-uitkering niet wordt meegenomen als inkomen omdat dit onvoldoende zekerheid biedt ten aanzien van de bestendigheid. Zou Jochem een IVA uitkering genieten dan is de financiering geen probleem. In een standaard situatie kan ik me hier prima in vinden echter hier betreft het een uitzonderlijke situatie waarbij er verder gekeken zou moeten worden dan naar het naleven van de regels.

De reden dat Jochem geen IVA uitkering krijgt is omdat hij nog therapie geniet en het UWV zich op het standpunt stelt dat zolang zijn situatie zich niet significant verslechterd danwel de therapie ophoudt er geen herbeoordeling zal plaatsvinden. In de huidige situatie zou de uitkering van Jochem dus doorlopen tot zijn AOW gerechtigde leeftijd. Hierdoor ontstaat er voor Jochem een uitzichtloze situatie want het doel van zijn therapie is nu juist om te voorkomen dat de situatie van hem verslechterd met als gevolg dat hij geen IVA-uitkering krijgt en genoodzaakt wordt de woning te verkopen. Zou hij echter wel in aanmerking komen voor de IVA dan is zijn situatie dermate verslechterd dat hij wel in de woning kan blijven wonen maar het co-ouderschap van zijn kinderen verliest.

Nu eist de NHG voor de beoordeling een verklaring van het UWV dat zijn WGA-uitkering een bestendig karakter heeft. Hiertoe is het UWV niet bereid en verwijzen ze uitsluitend naar de navolgende tekst op hun website.

Daarnaast eist NHG een verklaring van Jochem’s therapeut die moet bevestigen dat de situatie van Jochem niet zal verbeteren. Inmiddels heeft de therapeut aangegeven dat hij niet bereid is enige verklaring op te stellen maar dat hij mogelijk bereid is antwoord te geven op een specifieke vraag die door NHG of de hypotheekverstrekker schriftelijk wordt opgesteld. Het is dus niet alleen in de financiële branche waar de angst regeert om iets te doen dat mogelijk in strijd is met de regels. Stel je voor dat je ergens voor verantwoordelijk bent.

Al met al is er na ruim twee maanden nog steeds geen oplossing voor Jochem en zie ik dat deze onzekerheid en machteloosheid invloed krijgt op zijn PTSS. Het geeft mij een verschrikkelijk slecht gevoel dat iemand die zijn leven in de waagschaal heeft gesteld om ons landsbelang te dienen en hiervan slachtoffer is geworden nu aan zijn lot wordt overgelaten omdat het naleven van de regeltjes belangrijker is geworden dan de mensen voor wie ze bedoeld zijn te beschermen.

Mijn grootste angst is dat wanneer de onzekerheid voor Jochem nog langer voortduurt de omzetting van WGA naar IVA binnenkort geen probleem meer zal zijn. Inmiddels heb ik de directeur van de hypotheekverstrekker en de heer Gielen van NHG aangeschreven in de hoop dat zij bereid zijn om aan Jochem een oplossing te bieden.

Met deze schrijnende situatie als voorbeeld hoop ik aandacht te vragen voor de groeiende afstand tussen de consument en onze branche en roep ik iedereen op om kritisch te blijven op het invoeren van en vasthouden aan regels.”

  • Bron / dit artikel is integraal overgenomen uit: VVP

 

Wow! voetnoot

Bij Wow! delen we de bezorgdheid van Ozewald Wanrooij. Wat ons inspireert is dat hij als een ‘eenzame fietser’ zich niet neerlegt bij het feit, maar signaleert, en zich sterk maakt voor het verheffen van ‘de mens boven het protocol’. Chapeau Ozewald!

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *