Loading...
You are here:  Home  >  What worries us:  >  Current Article

Wat zorg en oldtimers gemeen hebben

By   /   October 12, 2015  /   No Comments

U betaalt ongeveer 5.200 euro aan zorgkosten, terwijl het gemiddelde in andere Europese landen 1.000 euro lager ligt. Vergelijk je Nederland met alle 34 OESO landen samen, dan betalen die gemiddeld 2.500 euro minder dan wij. Deze en andere conclusies leest u in het rapport Fiscal Sustainability of Health Systems.

Achmea, VGZ, CZ en Menzis controleren samen 90 procent van de Nederlandse markt, concludeert OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Een conclusie die pijnlijk duidelijk maakt waar de Haagse hang naar ‘competitie’ toe geleid heeft. Het was namelijk precies die ‘competitie’ die onze zorg beter en ook goedkoper had moeten maken, volgens onze bewindslieden…

Van een heel andere orde is het beleid ten aanzien van oude auto’s. De grens voor de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor klassiekers werd per 1 januari 2014 verhoogt naar 40 jaar. (in de rest van Europa is een auto met 30 jaar al ‘klassiek’, en bovendien heeft de rest van Europa nog nooit van motorrijtuigenbelasting gehoord…) Het Ministerie van Financiën had berekend dat deze ingreep de schatkist zo’n 153 miljoen op zou leveren. Stichting Autobelangen berekende, in 2013, dat de ingreep de schatkist niet veel meer dan zo’n 41 miljoen op zou leveren. Inmiddels is duidelijk dat Stichting Autobelangen opvallend veel dichter bij de waarheid zat als de rekenmeester bij het Ministerie. Het ‘tegenvallertje’ in de rijksbegroting: zo’n 100 miljoen.

 

Wow! voetnoot

“Hoe komt het toch dat men in Den Haag de ene miscalculatie op de andere stapelt?” vraagt u zich wellicht af? Nou, misschien verklaart dit iets:

“Kamerleden met onderwijsportefeuille zakken voor de rekentoets” (Nu.nl)

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

Hoogwater 1995, fietspad tussen Colenbrandersbos en Klaverland overstroomd

“Het water komt”

Read More →