Loading...
You are here:  Home  >  What worries us:  >  Current Article

Wereld 1 biljoen goedkoper uit door duurzaamheid

By   /   November 20, 2015  /   No Comments

Andrew Steer - foto door: Peer+
Foto door: Peer+

De wereld is in 2030 1 biljoen dollar goedkoper uit, wanneer er de komende jaren stevig geïnvesteerd wordt in duurzame ontwikkelingen. Dat berekende dr. Andrew Steer van het World Resources Institute.

Deze wetenschapper sprak op het Nationale Sustainability Congres in Bussum, waar hij zijn gehoor voorrekende dat als de wereld de komende jaren een extra 4 biljoen (!) dollar investeert, we in 2030 1 biljoen goedkoper uit zijn dan met ongewijzigde beleid. Dan zitten we bovendien met een opwarming van de aarde die de 2 graden Celsius overstijgt, waardoor gigantische natuurrampen verwacht kunnen worden.

In de komende P+ staat een artikel met daarin de analyse van Steer, een belangrijk ijkpunt voor het kunnen vaststellen of de Klimaattop van de VN in Parijs in december slaagt of niet.

 

  • Bron: P+

 

Wow! voetnoot:

Wat ons nou zorgen baart is dat ‘baten’ nog steeds een noodzakelijk argument zijn om die nog altijd grote groep ‘oudetijds’ denkende mensen over de groene streep te trekken…

 

    Print       Email
  • Published: 5 years ago on November 20, 2015
  • By:
  • Last Modified: November 23, 2015 @ 3:12 pm
  • Filed Under: What worries us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

Hoogwater 1995, fietspad tussen Colenbrandersbos en Klaverland overstroomd

“Het water komt”

Read More →