Loading...
You are here:  Home  >  What worries us:  >  Current Article

Verweesde gevolgen

By   /   January 15, 2016  /   No Comments

weeshuis[Opinie] In de politieke arena maar ook maatschappij breed lijkt een nieuw fenomeen te zijn ontstaan. Ik noem het: Verweesde gevolgen.

Verweesde gevolgen zijn gevolgen die het zonder oorzaak moeten stellen. Die oorzaak was er natuurlijk wel, anders zouden er immers geen gevolgen zijn. Maar die oorzaken worden doodgezwegen. Nee, niet ontkent, want zelfs die aandacht krijgen ze niet. Er wordt gedaan alsof de oorzaken nooit bestaan hebben.

 

 

Een actueel en ernstig voorbeeld

“Hoe stoppen we de vluchtelingenstroom?” “We weten niet wat de oorzaak is.” Dergelijke geluiden horen we de laatste tijd regelmatig vanuit de Haagse en Brusselse politieke arena. Het onderwerp bracht een interview uit 2007 met viersterren-generaal Wesley Clark in mijn herinnering: “We’re going to take out 7 countries in 5 years” is wat hij op of omstreeks 20 september 2001 te horen kreeg van zijn Ministerie van Defensie:

Het interview is echt. Hetgeen Clark in het interview zegt is bevestigd. [Bron: Global Research – Via deze link kunt u ook het volledige 15 minuten durende interview kijken en luisteren.]

We gaan er vanuit dat over een dergelijk ingrijpen goed en door intelligente lieden is nagedacht. De waarheid is dat Bush en de zijnen op enig moment hebben besloten om in 5 jaar tijd 7 landen, laat ik het politiek correct verwoorden, te ‘destabiliseren’. Rumsfeld en Nationaal Veiligheidsadviseur en later Minister van Buitenlandse zaken Rice kregen de opdracht om internationaal draagvlak te creëren voor dit besluit.

In dat kader kregen ook ‘wij’ het verzoek om deel te nemen aan een ‘coalitie’. Net als General Clark kenden wij de aanleiding niet en we overzagen, zoals nu met de vluchtelingencrisis blijkt, de gevolgen niet. Maar goed, toen ons land de vraag kreeg knikten ‘we’ braaf ja.

Met onze ja droegen we bij aan het destabiliseren van de Arabische en Noord-Afrikaanse regio. Een instabiele regio is niet veilig. Opportunisten springen in het ontstane machtsvacuum. Infrastructuren brokkelen af. Logistieke processen stagneren. Het ontbreekt mensen aan van alles, waaronder: Een toekomst…

 

Oorzaak en gevolg

Het verhaal van Clark vernamen we pas achteraf. “Hadden we dat maar eerder geweten”, zou je jezelf nu kunnen verwijten. Dat geldt in zekere zin ook voor het relaas van Ghassan Salame:

 

De oplossing ligt in de oorzaak

Sinds enige tijd zien we een enorme stroom vluchtelingen. Den Haag en Brussel vragen zich, de handen naar de hemel geheven, af hoe dat nou toch kan. Nou, niet dus. Men vraagt zich juist niét af wat de oorzaak is. Men kijkt niet verder dan de gevolgen en vraagt zich af; “hoe stoppen we de vluchtelingenstroom?” en denkt in dat verband aan grenscontroles, hekwerken en andere blokkades.

Dood kindje aangespoeld in Turkije
Dood kindje aangespoeld in Turkije

 

Naar mijn bescheiden mening zou je op zijn minst moeten reflecteren:

Zouden we ons aangesloten hebben bij de coalitie, als we toen geweten hadden wat we nu van Clark weten? Zouden we ons aangesloten hebben bij de coalitie, als we toen geweten hadden wat we nu van Salame weten? Zouden we er, met de kennis van nu, vanuit gaan dat er zich intelligente lieden over de beslissing om de wapens op te pakken gebogen hebben? Zouden we uitvoeriger stil staan bij de gevolgen die dit met zich mee zou brengen?

In de oorzaak zou wel eens een oplossing kunnen schuilen. Maar als je die oorzaak niet tegen het licht houdt, dan zul je dat nooit weten.

 

Voetnoot

Deze bijdrage van Toine Nagel is op persoonlijke titel. Zijn visies en standpunten hoeven niet perse te corresponderen met of onderschreven te worden door Coöperatie Wow! of haar leden.

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

Hoogwater 1995, fietspad tussen Colenbrandersbos en Klaverland overstroomd

“Het water komt”

Read More →