Loading...
You are here:  Home  >  What inspires us:  >  Current Article

Betekenis (economie)

By   /   April 12, 2016  /   No Comments

VPRO Tegenlicht zond een docu uit over ‘bedrijven met maatschappelijke betekenis’. Bedrijven die een balans zoeken tussen maatschappelijk rendement en economisch rendement. Het maatschappelijk rendement staat voorop. Het economisch rendement moet er zijn, maar eigenlijk alleen om het maatschappelijk rendement mogelijk te maken:

In deze Tegenlicht-uitzending zien wij een aanleiding om eens uit te leggen wat Wow! is en doet:

 

Coöperatie

Wow! is zo’n ‘bedrijf’ met maatschappelijke betekenis. Een ‘social enterprise’. Een coöperatieve vereniging, gevormd door ondernemers en ondernemende lieden die uitblinken in wat ze doen én het hart op de goede plaats hebben.

De achtergronden van deze mensen zijn heel verschillend en variëren van zorg-directeuren tot organisatie-ontwikkelaars, van creatieve marketing-communicatie-mensen tot politiek adviseurs, en van proces-tijgers tot creatieve visionaire geesten. Maar er zijn ook overeenkomsten: “de wereld een beetje mooier achterlaten dan we haar aangetroffen hebben”, dát is de gemeen-schappelijke drijfveer.

In tegenstelling tot de ondernemers in de Tegenlicht-uitzending zetten de Wow! ondernemers niet één ‘enkelvoudig’ sociaal / maatschappelijk initiatief of één ‘enkelvoudige’ sociaal / maatschappelijke onderneming op. Ze helpen anderen daarbij:

 

Helpen creëren

Tegenlicht-WowWow! helpt ‘social entrepreneurs’, bevlogen medewerkers en initiatiefrijke particulieren met het opzetten van hún initiatief of bedrijf. Het kan daarbij om bestaande organisaties gaan, die zien en voelen dat de samenleving veranderende eisen aan hen stelt, daarop willen reageren en daar hulp bij nodig hebben. Het kan om sociaal / maatschappelijke ondernemingen gaan, min of meer vergelijkbaar met initiatieven die u in de Tegenlicht uitzending heeft gezien. Het kan ook om buurt- en burgerinitiatief gaan.

 

Business-model

Het business-model van Wow! is eenvoudig: Gaat het om burgerinitiatieven, goede- en maatschappelijke doelen, dan betalen deze wél voor de diensten van Wow! maar ze betalen ‘naar draagkracht’. Gaat het om grote kapitaalkrachtige organisaties, dan betalen die een markt-conform tarief. De winst die Wow! maakt aan de commerciële kant gebruikt ze om gaten in de begrotingen te dichten aan de maatschappelijke kant.

 

Hoger doelen

Waar Wow! ook veel tijd en energie aan besteedt dat zijn ‘hoger doelen’. Een van die ‘hogere doelen’ is het helpen van kleine goede doelen stichtingen. Stichtingen die het verdienen om bekender en kapitaalkrachtiger te zijn, zodat ze van meer betekenis kunnen zijn, maar op eigen kracht zover niet komen. De coöp. ondersteunt innovaties waar we als samenleving écht iets aan hebben, zoals het reduceren van CO2 uitstoot en het bevorderen van de kwaliteit van leven. Ze maakt zich sterk voor cultuur- en mentaliteitsverandering, binnen organisaties en daarbuiten. Een aantal Wow! leden bedenkt en ondersteunt zaken die bijdragen aan écht representatieve democratie. En ter afsluiting van deze greep uit de voorbeelden is er nog één ander ‘hoger doel’, namelijk: het dichten van de kloof tussen systeemwereld en leefwereld. Wow! leden menen namelijk dat er in onze samenleving een grote initiatiefrijkheid is, maar ook dat veel van dat initiatief in de kiem gesmoord wordt door bureaucratisme.

 

Geld

Geld tenslotte is een bijzaak. Niet dat coöperatie Wow! rijk is, of zich als een weldoener gedraagt, in tegendeel. De focus ligt gewoon niet op geld. De focus ligt op ‘maatschappelijk relevant’. Als Wow! leden achter initiatieven of doelen staan, en ze menen van toegevoegde waarde te kunnen zijn, dan zullen ze die plannen en projecten ‘gewoon’ ondersteunen. Financieel wordt er altijd wel een oplossing gevonden, zo leert de ervaring. Gebrek aan geld is dan ook géén reden om niet met Wow! in contact te treden.

 

Een greep uit het Wow! projecten-portfolio:

  • Corellian – studenten startup – CO2 reductie / duurzame mobiliteit
  • LifeTec Group – private sector – medisch / technologische innovatie
  • Maxima Medisch Centrum – publieke sector – medisch / technologische innovatie
  • Provincie Noord-Brabant – publieke sector – sociale innovatie / sociale veerkracht
  • Ruimte voor Ideeën – Wow! concept – sociale innovatie / burgerparticipatie / leegstand
  • TU/e – publieke sector – technologische innovatie / duurzaamheid / lokale economie
  • Urban Farming – Wow! studie – burgerparticipatie / voedselverspilling
  • Vlinderkind – goede doelen

 

    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

Boederij-op-het-dak-1

Trend: ‘agrihoods’

Read More →