Loading...
You are here:  Home  >  What makes us think:  >  Current Article

Samen wonen, leven, creëren

By   /   May 10, 2016  /   No Comments

road_scene

“De samenleving organiseert zich opnieuw en bereidt zich voor op de toekomst, dankzij een toegenomen geloof in eigen initiatief, geholpen door de snelle technologische ontwikkeling. De maatschappelijke wil die daaruit spreekt, is een drijvende kracht achter de ontwikkeling naar de spannende en groene metropool die nederland kan zijn. Een omgeving waar talenten en ambities voluit tot ontplooiing komen. een land dat innovaties tot stand brengt waar de wereld wat aan heeft. Een metropool die een minimaal beroep doet op eindige bronnen.”

Toch lekker, een keer een positief verhaal over de wereld, ons land en de toekomst. De voorgaande tekst komt uit het Manifest2040 van het Jaar van de Ruimte. Een paar pagina’s daarvoor al benoemt het manifest “vijf principes op samen te werken aan de woon- leefomgeving van 2040”:

.

  • Principe 1: Opgaven verbinden – in gebiedscoalities de verkokering te lijf
  • Principe 2: Vertrouwen in particulier initiatief – ontzorgende overheidsparticipatie stimuleert de maatschappelijke energie
  • Principe 3: Regels in dienst van actie – meer handelingsruimte voor vernieuwende initiatieven
  • Principe 4: Omgevingskwaliteit beheren en creëren – geen kwaliteit zonder beleid
  • Principe 5: Lerend ontwikkelen – nieuwsgierigheid loont
.
Wow! ziet vrijwel dagelijks welke worsteling provincies, gemeentes en organisaties in het publieke domein in dit verband voeren. De wil is er wel, maar in de top van die organisaties wint de hang naar controle het nog altijd van vertrouwen. In relatie tot Principe 1, 2 en 3 willen we graag even benadrukken dat als er iets is dat wij geleerd hebben op het gebied van de publiek / private samenwerking dan is het dit:
.

zónder vertrouwen, geen (burger)participatie

 

 

.
    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *