Loading...
You are here:  Home  >  Search Results for "overheid"
Latest

een overheid die zelf bedenkt wat goed is voor de samenleving, is de overheid van de vorige eeuw

By   /  January 21, 2016  /  What inspires us:  /  No Comments

SAN Jaarboek 2013 Ronde tafel gesprek Studio Silodam

“Een overheid die zelf bedenkt wat goed is voor de samenleving, is de overheid van de vorige eeuw.” Dit zijn de woorden van – Wim de Ridder – Voormalig hoogleraar Toekomstonderzoek, Universiteit Twente. “Met de huidige maatschappelijke veranderingen en de ‘permanente technologische revolutie’ sluit de overheid steeds minder aan op een dynamische horizontale netwerksamenleving. In de […]

Read More →
Latest

zolang de burger doet wat de overheid wil

By   /  September 1, 2014  /  What makes us think:  /  No Comments

bakfietsen

Burgers krijgen van overheden een actieve rol in de maatschappij toebedeeld. Dat is prima, zolang de burger doet wat de overheid wil. Maar dat kan niet iedereen. In het gebied tussen ideologie en realiteit is een bufferende en bemiddelende rol weggelegd voor de professional. De ommekeer. In 2011 schreef het damesblad ‘Linda’ dat het woord burgerlijk […]

Read More →
Latest

“Mijn onbegrijpelijke overheid”

By   /  April 1, 2013  /  What worries us:  /  No Comments

Ombudsman

Het jaarverslag 2012 van de Nationale Ombudsman in bulletpoints: “De complexiteit van de overheid maakt het voor de burger, zeker voor de laagopgeleide, lastig om onze bureaucratie te begrijpen en ermee om te kunnen gaan. Maar zelfs hoger opgeleide burgers en ambtenaren zelf hebben moeite om de overheid te begrijpen…” . De problemen: De Nationale […]

Read More →
Latest

Overheid en bedrijven ‘doof’ voor wat er leeft…

By   /  June 5, 2012  /  What worries us:  /  1 Comment

betteke_ruler

De overheid en bedrijven hebben geen oog voor het sentiment dat leeft in de samenleving. Hoogleraar Betteke van Ruler schreef er een boek over. Ze hekelt de egocommunicatie. Voor de deur staan grote, dure auto’s, naast de bolides staan de chauffeurs. Ze maken onderling een praatje terwijl ze wachten op hun baas. Het beeld doet denken […]

Read More →
Latest

‘kritisch over transformatie sociaal domein’

By   /  April 23, 2018  /  What worries us:  /  No Comments

Sorry

Als het niet zo in en in triest was, dan was het best vermakelijk: “Rijksinspecties zijn kritisch over transformatie sociaal domein Drie jaar na de decentralisaties is de toegang tot zorg en ondersteuning nog steeds ingewikkeld, is de regie nog niet helder belegd en blijft informatie delen complex. Het gevolg: passende en samenhangende zorg en ondersteuning […]

Read More →
Latest

‘De onderwereld van de verzorgingsstaat’

By   /  December 19, 2017  /  What makes us think:  /  No Comments

Human - Schuldig

[ 19 december 2017, 11:26 ] Den Uyl lezing: Jesse Frederik, onderzoeksjournalist bij De Correspondent, hield maandagavond een indrukwekkende Den Uyl lezing over wat hij noemde ‘de onderwereld van de verzorgingsstaat’. Die onderwereld bestaat eruit dat de rijksoverheid honderden miljoenen over de balk gooit om de problemen van hulpbehoevenden aan te pakken, maar die problemen alleen maar groter […]

Read More →
Latest

“onaanvaardbare inperking van de individuele vrijheid”

By   /  August 10, 2017  /  What worries us:  /  No Comments

Friederich_von_Hayek

“Zestig jaar geleden verscheen The Road to Serfdom van Friedrich Hayek (1899-1992), de grote voorvechter van het klassieke liberalisme. Het werd een groot succes, zowel in Engeland als in de Verenigde Staten. In dit boek wijst Hayek op het gevaar van de toenemende macht van de staat op het leven van de burger, zowel op […]

Read More →
Latest

Mag ik u ‘verbinden’?

By   /  April 19, 2017  /  What makes us think:  /  No Comments

broodpop

“Wie moet er nu met wie verbonden worden?” vraag ik mijzelf af, als er weer een ‘verbindings-opdracht’ door een overheid of semi-overheid verstrekt wordt. Eerlijkheid gebied te zeggen dat Wow! een dergelijke opdracht ook wel eens heeft aanvaard. Dat was toen een ‘bewoners-initiatief’ bij nader inzien op verzoek van een gemeente bleek te opereren, waarmee meteen […]

Read More →
Latest

Gelijk hebben

By   /  July 7, 2016  /  What inspires us:  /  1 Comment

solar-kid

Een aantal van mijn Wow! collega’s legt zich toe op organisatieontwikkeling, en een belangrijke factor in de ontwikkeling van organisaties is de organisatiecultuur. Zelf ben ik vooral bezig met de cultuur buiten die organisaties. Die twee culturen bij elkaar brengen is niet eenvoudig, maar samen zijn we er wel goed in.   Cultuurverschillen Als een organisatie relevant […]

Read More →
Latest

Samen wonen, leven, creëren

By   /  May 10, 2016  /  What makes us think:  /  No Comments

road_scene

“De samenleving organiseert zich opnieuw en bereidt zich voor op de toekomst, dankzij een toegenomen geloof in eigen initiatief, geholpen door de snelle technologische ontwikkeling. De maatschappelijke wil die daaruit spreekt, is een drijvende kracht achter de ontwikkeling naar de spannende en groene metropool die nederland kan zijn. Een omgeving waar talenten en ambities voluit […]

Read More →