Loading...
You are here:  Home  >  What inspires us:  >  Current Article

5 ingrediënten voor succesvol bewonersinitiatief

By   /   January 28, 2013  /   No Comments

Voorzichtig schuifelen overheden en semi-overheden richting participatie. Voorzichtig ontstaat de wil en met die wil ontstaat ook de behoefte aan handvatten want; hoe doe je dat? Hoe verander je de attitude van ‘wij, de overheid, wil dat u, de burger…’ naar de attitude van een gastheer; ‘waarmee kan ik u van dienst zijn?’.

Hoe verander je hetgeen dat vaak als betuttelen wordt ervaren in faciliteren? Dat blijkt bepaald geen eenvoudige transitie, weten wij uit ervaring.

Het onderzoek van de universiteiten van Twente en Amsterdam kan helpen. Een citaat:

————————————————————————————————————————

Zijn bewonersinitiatieven altijd wenselijk? Wanneer is extra stimulans nodig, en wanneer wordt stimulans bemoeienis? Hoe kunnen onnodige regels en obstakels uit de weg worden geruimd om burgers echt de ruimte te geven?

Met deze vragen van de overheid zijn de onderzoekers van de Universiteit Twente en de Universiteit van Amsterdam aan de slag gegaan. Ze hebben onderzocht hoe kan worden bijgedragen aan het succes van bewonersinitiatieven. Op donderdag 24 januari 2013 werd ‘Burgers maken hun buurt’ gepresenteerd. Een praktische handreiking voor professionals zoals wijkambtenaren en buurtopbouwwerkers.

Conclusie: 5 elementen voor een succesvol bewonersinitiatief

Veel burgers werken actief samen aan de kwaliteit van hun eigen buurt, omdat ze dat belangrijk vinden, en omdat het leuk is om te doen. De oprichting van een buurtmuseum, het maken van een boek over de buurt en het ontwikkelen van plannen voor een groot stadspark zijn daar mooie voorbeelden van. Overheden juichen dit soort initiatieven toe, maar worden daarbij met nieuwe vragen geconfronteerd. Een van de conclusies is dat voor elk succesvol bewonersinitiatief 5 elementen nodig zijn:

  • Animo (burgers zijn gemotiveerd om hun initiatief gestalte te geven)
  • Contact (burgers hebben contact met buurtgenoten, organisaties in de buurt en instanties)
  • Toerusting (burgers beschikken over voldoende middelen (geld of natura), tijd en vaardigheden)
  • Inbedding (de gemeente en andere instanties zijn ingericht op initiatieven van bewoners)
  • Empathie (professionals en hun organisaties zijn in staat zich te verplaatsen in bewoners en spelen adequaat op initiatieven in)

Onderzoeksproject ‘Burgers maken hun buurt’

Het driejarig onderzoeksproject ‘Burgers maken hun buurt’ is een project van Platform31, het kennisinstituut voor stad en regio waarbij is samengewerkt met het ministerie van BZK, en de steden Leiden, Enschede en Hengelo. De auteurs zijn Prof. Dr. S.A.H. Denters, Universiteit Twente; Prof. Dr. E.H. Tonkens, en Dr. I. Verhoeven, Universiteit van Amsterdam, Drs. J.H.M. Bakker; Universiteit Twente.

  • Bron: Platform31
  • Download: de publicatie
  • Met dank aan: Drs. J.H.M. (Judith) Bakker, Universiteit Twente.
    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

Boederij-op-het-dak-1

Trend: ‘agrihoods’

Read More →