Loading...
You are here:  Home  >  What makes us Wow! (Wow! projects & news):  >  Current Article

Provincie Noord-Brabant

By   /   January 11, 2016  /   No Comments

Noord-Brabant vlagWow! was de ‘wild goose’ tijdens een tweedaagse inspiratie sessie met medewerkers en bestuurders van Provincie Noord-Brabant. De aanleiding voor de sessie: De afnemende sociale veerkracht onder de inwoners en belangrijker; de wens deze ontwikkeling om te buigen. De ontwikkel-stap: Theory U. Een gedachtengoed dat, vervat in onze eigen woorden, ruimte schept voor aandacht en inlevingsvermogen, en leidt tot een meer co-creatieve attitude.

 

TheoryU

 

Sociaal veerkrachtig, lijkt ons positief, en een provincie die co-creatief acteert ook.

Wow! leden werken aan een ‘nieuwe wereld’. Vanuit die ambitie bezien representeert ambtenarij, net als banken en oliemaatschappijen, de ‘oude wereld’. Veranderingen worden vaak in de weg gezeten door bureaucratie. Als je vaker tegen dat soort weerstanden oploopt dan ontstaat het beeld dat ‘de ambtenaar’ de verpersoonlijking is van belemmering. Dat dit soort beeldvorming zich ook tussen onze oren afspeelt daar zijn we ons bij Wow! van bewust, en juist dat maakte de ‘wild goose’ rol voor ons nóg uitdagender.

Allereerst vinden we het stoer, en ook heel sportief, dat de provincie het aandurft om de criticasters van Wow! uit te nodigen. Daarvoor een diepe buiging en petje af.

Twee dagen hebben we op mogen trekken met een gemêleerd gezelschap; variërend van een gedeputeerde tot en met afdelingshoofden, mensen met meer administratieve functies tot en met ‘relatie-makelaars’.

veranderenIeder van hen worstelt op zijn of haar eigen manier met maatschappelijke vraagstukken. Ieder van hen is zich bewust van de ‘systeemwereld’ die zijn stempel drukt op henzelf en op iedereen die met de provincie te maken krijgt. Een meerderheid lijkt gevangen te zitten tussen enerzijds de hang naar verandering en anderzijds het ‘vrachtschip’ dat zwaar stuurt en zelfs als je de spierballen hebt maar heel langzaam van koers verandert.

Wat ons positief stemt over deze twee dagen, over de ontmoetingen en over de opgedane inzichten, is dit: Veel van wat wij -Wow! leden- zien en waar we ons zorgen over maken wordt ook door medewerkers van de provincie gezien. Veel van de zaken waar wij iets aan willen doen daar willen medewerkers van de provincie ook iets aan doen. Eigenlijk gaat het, ook voor de medewerkers, vooral om de vraag: Hoe krijgen we dit vrachtschip op een nieuwe koers? En ook daar zijn we positief over.

In verhouding tot die kolossale provincie is Wow! misschien maar een muis. Maar weet u? Er zijn muizen die een olifant kunnen laten springen…

Mouse - elephant

Voetnoot

  • De organisatie was in handen van Jolanda Schneider
  • De rol van trainer / moderator was in handen van Simoon Fransen
  • Wild goose namens Wow!: Lilian Nagel (organisatieontwikkeling & cultuurverandering)
  • Wild goose namens Wow!: Toine Nagel (concepting, activeren & participeren)
    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You might also like...

"Veenbrand" foto

“Veenbrand”

Read More →