Loading...
You are here:  Home  >  What makes us think:  >  Current Article

Creativiteit heeft ‘balanswaarde’

By   /   February 4, 2015  /   No Comments

Forrester onderzocht en publiceerde: The Creative Dividend. De gedachte achter ‘Creatief Dividend’ omvat, kort en in onze eigen woorden samengevat, het inzicht dat organisaties die drijven op creativiteit;

  1. een bijzondere ‘vibe’ in zich hebben (die je onder andere kunt vertalen in ‘aantrekkelijkheid’ -voor toekomstige medewerk(st)ers- en in ‘human capital’)
  2. een groter probleemoplossend vermogen in zich hebben (wat resulteert in innovatie, kostenbesparingen en slagkracht)
  3. meer kansen zien, kansen aangrijpen, en kansen verzilveren (wat resulteert in markten, marktaandelen en omzet)
Bij Wow! leggen we graag nog wat nadruk op de onder 1. genoemde ‘vibe’: In de hedendaagse marketing-communicatie is die vibe erg belangrijk. Die vibe geeft namelijk een open, enthousiaste en betrokken sfeer weer, en dat is niet alleen belangrijk voor de organisatie-cultuur maar ook een belangrijke bouwsteen in ‘engagement’, of wel het aanhalen van de banden tussen een organisatie en zijn publiek.
.
U hoort de gesprekspartners in het onderstaande filmpje praten over ‘collaboration’, en dat is in onze optiek een spil in hedendaagse innovatie. Maar met collaboration heb je het ook over ‘co-creatie’ en over ‘burgerparticipatie’.
.
Al met al maakt dit, aldus Forrester, dat creativiteit een waarde vertegenwoordigt in het economisch verkeer. Een waarde die steeds vaker op de financiële balans van organisaties verschijnt, en de ontwikkeling van die waarde begint bij: Creativiteit een plek geven op de ‘business agenda’.
.
Een interview van Alex Amado (van Adobe) met Laura Ramos (van Forrester Research):

 

Behoort u tot de 82% die zich realiseert dat creativiteit cruciaal is voor de organisatie, en tot de 69% die meent dat er binnen de organisatie onvoldoende creativiteit aanwezig is. Neem dan eens contact met ons op. Wow! kan u helpen.

 

Relevante links en downloads:

  • U download het onderzoeksrapport hier
  • ‘The Rise of the Creative Class’ – Professor Richard Florida – artikel/video
    Print       Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *